impurity

 • 61impurity exciton — priemaišinis eksitonas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity exciton vok. Störexziton, n rus. примесной экситон, m pranc. exciton d’impureté, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 62impurity semiconductor — priemaišinis puslaidininkis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. extrinsic semiconductor; impure semiconductor; impurity semiconductor vok. Störhalbleiter, m; Störstellenhalbleiter, m; Störstellenleitungshalbleiter, m rus. примесной… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 63impurity ion — priemaišinis jonas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. extrinsic ion; foreign ion; impurity ion vok. Störion, n rus. примесный ион, m pranc. ion d’impureté, m; ion extrinsèque, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 64impurity conduction — priemaišinis laidumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. extrinsic conduction; impurity conduction vok. Störleitung, f; Störstellenleitung, f rus. примесная проводимость, f pranc. conduction d’impureté, f; conduction extrinsèque, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 65impurity level population — priemaišinių lygmenų užpilda statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity level population vok. Störniveausbesetzung, f rus. заселение примесных уровней, n pranc. population des niveaux d’impureté, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 66impurity analysis — priemaišų analizė statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity analysis vok. Störstellenanalyse, f rus. анализ примесей, m pranc. analyse d’impureté, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 67impurity mobility — priemaišų judris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity mobility vok. Störstellenbeweglichkeit, f rus. подвижность примесей, f; подвижность примесных атомов, f pranc. mobilité d’impuretés, f …

  Fizikos terminų žodynas

 • 68impurity crystal — priemaišinis kristalas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impure crystal; impurity crystal vok. Störstellenkristall, m; verunreinigter Kristall, m rus. кристалл с примесями, m; примесный кристалл, m pranc. cristal à impuretés, m …

  Fizikos terminų žodynas

 • 69impurity conduction — priemaišinis elektrinis laidumas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. extrinsic conduction; impurity conduction vok. Störstellenleitfähigkeit, f rus. примесная проводимость, f; примесная электропроводность, f pranc. conductibilité… …

  Fizikos terminų žodynas

 • 70impurity level — priemaišinis lygmuo statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. impurity level vok. Störstellenniveau, n; Verunreinigungsniveau, n rus. примесный уровень, m pranc. niveau d’impureté, m …

  Fizikos terminų žodynas